Oferta

Home / Oferta

Badania betonów

  • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie
  • Badanie wytrzymałości betonu metoda nieniszczącą - sklerometryczną
  • Badanie konsystencji i zawartości powietrza w świeżej mieszance betonowej
  • Oznaczenie wodoszczelności betonu
  • Oznaczenie nasiąkliwości betonu
  • Oznaczenie mrozoodporności betonu
  • Oznaczenie gęstości objętościowej betonu
  • Oznaczanie ścieralności betonu metodą szerokiej taśmy ściernej
  • Oznaczanie przyczepności metodą Pull-off